Garantievoorwaarden Fietsenwinkel Ventoux

Garantievoorwaarden Fietsenwinkel Ventoux

 1. Definities:
  • Product(en): Alle fietsen en gerelateerde producten verkocht door Fietsenwinkel Ventoux.
  • Klant: De persoon of entiteit die een product koopt bij Fietsenwinkel Ventoux.
  • Garantietermijn: De periode waarin de klant recht heeft op reparatie of vervanging van het gekochte product zonder extra kosten, indien het product defect raakt door een fabricagefout.
 2. Garantie:
  • Fietsenwinkel Ventoux volgt de door de fabrikant bepaalde garantietermijnen op, op alle verkochte producten.
  • De garantietermijn gaat in zodra het product wordt verzonden naar de klant.
  • De garantie dekt geen schade als gevolg van ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, nalatigheid, normale slijtage, of modificaties.
  • Reparaties uitgevoerd door derden zonder voorafgaande toestemming van Fietsenwinkel Ventoux kunnen leiden tot het vervallen van de garantie.
 3. Claims:
  • Om aanspraak te maken op garantie moet de klant het aankoopbewijs kunnen tonen.
  • Producten die ter garantie worden geretourneerd, dienen schoon en vrij van vuil en modder te zijn.
  • Klanten zijn verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van een product voor garantiebeoordeling.
 4. Uitsluitingen:
  • Schade veroorzaakt door onjuiste montage of onderhoud, gebruik van ongeschikte of niet-compatibele onderdelen, corrosie, of het negeren van de onderhoudsinstructies van de fabrikant valt niet onder de garantie.
  • Fietsenwinkel Ventoux is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.
 5. Diversen:
  • Deze garantie geeft de klant specifieke wettelijke rechten. De klant kan ook andere rechten hebben die variëren per land of staat.
  • Als een bepaling van deze garantievoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal dat de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.